Visste du att

Den gamla gardinfabriken Ludvig Svensson i Kinna har i 30 år utvecklat vävar och styrsystem för att reglera temperaturen i gigantiska växthus.

Copyright © 2018 Find.eu. All rights reserved. Brand and logo are trademarks of Find.eu.